Kolluk Aşamasında Aktif Avukatlık Eğitimi

Videoyu oynat
Videoyu oynat

Bildiğiniz gibi pek çok avukat, kolluk işlemleri, yapısı ve davranışları konusunda lisans döneminde yeterli bilgi edinememektedir. Yapısı gereği teoriyi önceleyen lisans eğitimi, bu bilgi ve deneyimin edinilmesini, daha çok staj aşamasına, meslek hayatına bırakmaktadır. Bu eğitimde, önemli noktalara dikkat çekerek bir avukatın kolluğa dönük  beceri ve dikkat kazanmasını hedeflemekteyiz.

EĞİTİMİN AMACI:

Katılımcılara kolluğun işlemleri hakkında bilgi vermek, kollukla doğru iletişimin kurulması ile kollukta hak aramaya dair pratik bilgiler verilmesi ve bu konuda temel aktif bir beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN KONUSU

Eğitim, aşağıdaki konuları temel alacaktır:

  1. Soruşturma evresi kavramları,
  2. Aktif avukatlık,
  3. Kolluğun tasnifi ve görevleri
  4. Gözaltı ve yakalama,
  5. Kolluk işlemleri
  6. Kolluk-savcı ilişkisi,

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Yeni mezunlar, avukat stajyerleri ve genç avukatlara dönüktür. Bunun yanında ceza hukukuna ilgi duyan herkese faydası olacağı düşünülmektedir.

Kolluk Aşamasında Aktif Avukatlık Eğitimi
Fiyat:
Ücretsiz