Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

Videoyu oynat

Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Eğitim Programının Amacı

Yönetim başkaları vasıtasıyla iş yapmaktır. Böyle olunca çok zor bir iş olduğu gibi insanlarla birlikte çalışma zorunluluğu vardır. Yönetim ve örgütleme ile ilgili bütün sorunlar çözüm bekler. Emir-komuta sistemi yeterli olmamakta insanların güdülenmesi ve ekiplerle çalışması zorunlu olmaktadır. Örgütte ekiplerin nasıl çalışacağı yapısal olarak ortaya konur. İşletmelerde her şey uyum içinde olmayabilir. Bazen uyumsuzluk ve çatışma ortaya çıkar. Ayrıca yöneticilerin özellikle üst yönetimin liderlik davranışları çok önemlidir. Bu eğitim işletmelerde yönetim organizasyon işlevini yakından tanımanıza imkan sağlayacaktır.

Bu eğitimin ilk amacı yönetim ve organizasyon fonksiyonunun önemini öğretmektir. Bir işletmenin yönetim ve organizasyon yapısı o işletmenin hedeflerine ulaşabilirliğini etkilemektedir. Karlılığı hedefleyen ve rekabetçi bir firma yönetim ve organizasyon fonksiyonunu iyi bilmelidir. Yönetim ve organizasyon eğitimi günümüzde birçok üniversitede üzerinde çok fazla durulan bir alandır. Önemi gittikçe artan bu eğitim katılımcı sayısının sınırlı olmadığı bir sistem üzerinden yüksek lisans düzeyinde verilmektedir. Eğitimin ikinci amacı ise yönetim alanında bilgili ve teoriyi bilen yöneticiler yetiştirmektir.

Yönetim ve Organizasyon Eğitiminin Faydası

Yönetim ve organizasyon birbirinden ayrı değil, her organizasyonda yönetim faaliyeti uygulanırken izlenen gaye, insan ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılamak için yönetim işlevlerini yerine getirmektir. Bu açıdan yönetim, “evrensel bir süreç” olarak kâr gayesi takip etsin veya etmesin her organizasyon için geçerlidir. Bu eğitim öğrencilere ve iş hayatında olan kişiler ile bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere gelişen ve küreselleşen dünyada yönetim ve işletme yönetiminin temel kurallarını teorik ve uygulamalı olarak ülke ve dünya şartlarına uygun şekilde tanıtmaktadır. Analitik bakış açısı kazanmak, kıt kaynakların verimli kullanımı, işletme ve ülke ekonomisinin iyi yönetilmesine katkı sağlamak, işletme işlevleri, iç ve dış çevreyi tanıma, analiz yapabilme, meselelere çözümler üretmede ve sağlıklı kararlar alabilmede yardımcı olmaktır.

İnsanlar, hedeflerine tek başlarına varamadıkları için başkaları ile işbirliği içine girerler, toplu olarak birlikte yaşarlar ve ihtiyaçlarını birlikte karşılarlar. İnsanlar arasındaki karşılıklı bu ilişkiler yönetim gerçeği ile yürütülür.

Öğretim ile Eğitimin birbirini tamamladığı günümüz dünyasında, Yönetim ve Organizasyon eğitimi kişilere farklı bir bakış açısı, geniş bir vizyon temelini hazırlar. Yönetimin birbiri ile bağlı olduğu organizasyon eğitimi birbirini tamamlayarak ileriye, geleceğe dönük işletme bilgisi kazandırır. Bilgiyi öğrenme, kullanma ve sahiplenerek hükme dönüştürme süreci işletme yönetimi açısından önemlidir. Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların geliştirilmesi kişinin hayat kalitesini artıracaktır. Bundan dolayı günümüzde mühim olan, ulaşılan bilgilerin hayata faydalı olacak şekilde kullanım becerisini kazandırmaktır. Alınan Yönetim ve Organizasyon Eğitimi ile kişi teorik olarak alt yapısını oluşturup, pratik olarak yönetim ve işletme çevresinde elde ettiği kazanımlar ile daha aktif, bilgi sahibi olarak iş ve eğitim alanında yer alacaktır.

Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Eğitim Programına Kimler Katılmalıdır?

 • Yöneticiler,
 • Öğrenciler,
 • Yüksek Lisans öğrencileri,
 • Departman sorumluları,
 • Strateji oluşturabilecek sorumlulukta olan kişiler,
 • İşletme yönetiminde aktif rol almak isteyenler
 • Üst düzey yöneticiler,
 • Müdür yardımcıları ve diğer vekiller,
 • Kariyerini yöneticilik üzerine inşa etmek isteyenler,
 • Organizasyon yeteneğini geliştirmek isteyenler,
 • Bu alana ilgi duyan herkes

Neler Öğreneceksiniz?

 • Yönetim stratejisi oluşturabilmek ve geliştirebilmek.
 • İyi bir yönetim anlayışını işletmede hakim kılmak.
 • Yönetim süreçlerini gerçekleştirmek.
 • Organizasyon kültürü oluşturmak.

Kurs İçeriği

1
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
1 Saat

Deneme Sınavı

1
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Başarı Sınavı
10 soru
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Fiyat:
130₺ 100₺