Pozitif Psikoloji Temelli Bilişsel Terapi Uygulamaları Eğitimi

Videoyu oynat

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitimde pozitif psikolojinin BDT seanslarında nasıl kullanılacağına dair bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN KONUSU

Geleneksel psikoloji paradigmasını takip eden ruh sağlığı çalışanları ve bilim insanları daha çok “Yanlış nedir?” Sorusuna cevap ararken, pozitif psikoloji “Doğru nedir?” sorusuna cevap aramaktadır. Pozitif psikoloji insanların sorunları ve bu sorunların nedenlerini kabul etmekle birlikte, insanların potansiyeline ve güçlü yönlerine odaklanmaktadırlar. Psikoloji dünyasındaki bu paradigma değişiminden psikoterapi yaklaşımları içinde en güçlü kanıta dayalı yaklaşımların başında gelen Bilişsel Davranışçı Terapi de nasibini almıştır. Son zamanlarda minfulnes (bilinçli farkındalık) temelli BDT, Şefkat Odaklı BDT, Kabul ve Kararlılık Terapisi gibi yeni akımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 20 saat olarak planlanan bu eğitimde pozitif psikolojinin önde gelen kavramlarının (özşefkat, umut, iyimserlik, affetme, takdir, yaşamda anlam, öz-belirleme vb.) BDT seanslarında nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır. Eğitimde öncelikle kavramlar tanıtılacak, sonrasında ise atölye çalışmalarıyla kavramların birer teknik olarak terapide nasıl kullanılacağına dair örnek çalışmalar yapılacaktır.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Pozitif psikolojinin ruh sağlığını nasıl açıkladığını
Pozitif psikolojinin temel kavramlarının neler olduğunu
Pozitif psikolojinin BDT seanslarına nasıl entegre edildiğini
Pozitif psikoloji kavramlarının seanslara entegre edilmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu
Pozitif psikoloji kavramlarıyla seanslarda çalışırken hangi formları ve ölçme araçlarını kullanabileceklerini öğreneceklerdir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Eğitime psikiyatristler, psikiyatride uzmanlık eğitimi devam eden araştırma görevlileri, psikiyatri hemşireliği alanında eğitimleri devam eden araştırma görevlileri/lisansüstü öğrencileri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ile psikoloji-psikolojik danışmanlık-sosyal Hizmetler lisans programlarında okuyan son sınıf öğrencileri katılabilir.

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ ?

Ruh sağlığı profesyonellerinin temel sorumluluğu danışanlarına doğru ve etkili müdahaleleri öğrenmek ve uygulamaktır. Bunun için de sürekli güncellenmeye ve eğitim almaya ihtiyaç duymaktadırlar. Her ne kadar BDT kanıta dayalı en güçlü yaklaşımlardan birisi olsa da danışanların güçlü yönlerine odaklanma, onların duygularını ele alma ve güçlü yönleri terapide bir değişim aracı olarak kullanma konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda bu eleştirileri dikkate alan kuramcı ve uygulamacılar pozitif psikolojinin ön plana çıkardığı bilinçli farkındalık, iyi oluş, özşefkat, maneviyat, affetme gibi becerilerin kazandırılmasına önem vermeye başlamışlardır. Bu eğitimle birlikte 1990’ların başlarından itibaren kendisini gösteren pozitif psikolojiyle ilgili sayısız araştırma sonuçlarının terapiye nasıl entegre edildiğini öğrenirken, aynı zamanda en güncel bilgi ve becerileri de kazanmış olacaksınız.

GEREKLİ OLAN MATERYALLER

Eğitime başlamadan önce katılımcıların aşağıdaki kitapları okumaları önerilir.

 1. Beck, J. S. (2014). Bilişsel davranışçı terapi: Temelleri ve ötesi (ikinci basımdan çeviri). Çeviri Editörü: Muzaffer Şahin. Ankara: Nobel Akademi
 2. Türkçapar, M. H. (2013). Bilişsel davranışçı terapi: temel ilkeler ve uygulamalar. 11. Baskı. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 3. Leahy, R. (2010). Bilişsel terapi yöntemleri. Baskı. Çeviri Editörü: Hakan Türkçapar. İstanbul: HYB Basım Yayın.
 4. Greenberger, D. ve Padesky, C.A. (2020). Evinizdeki Terapist. İstanbul: Altın Kitaplar
 5. Padesky, C.A. ve Greenberger, D. (2020). Evinizdeki Terapist: Klinisyen El Kitabı. İstanbul: Altın Kitaplar
 6. Burns, D. (2018). İyi hissetmek: Yeni duygudurum tedavisi. İstanbul: Psikonet yayınları.
 7. Ivtan, I, Lomas, T, Hefferon, K. Ve Worth, P. (2020). İkinci dalga pozitif psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları
 8. Carr, A. (2018). Pozitif Psikoloji. İstanbul: Kaknus Yayınları
 9. Bannink, F. (2017). 201 pozitif psikoloji uygulamaları. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınları
 10. Lyubomirsky, S. (2008). Nasıl mutlu olunur. Bilimsel kanıtlarla desteklenen 12 mutluluk stratejisi. İstanbul: KTB Yayınları
 11. Koydemir, S. Ve Bulgan, G. (2020). Mutluluk 2.0. İstanbul: Elma Yayınları
 12. Sklare, G.B. (2018). Okul psikolojik danışmanları için çözüm odaklı psikolojik danışma. Ankara: Pegem Akademi
 13. Germer, C.K. (2018). Öz şefkatli farkındalık. İstanbul: Diyojen Yayıncılık

Pozitif Psikoloji Temelli Bilişsel Terapi Uygulamaları Eğitimi
Fiyat:
800₺