Günümüzde yoğun olarak yaşanan, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlere bağlı olarak; toplumların bilgi toplumu haline gelmesi ve herkes için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yaşam boyu öğrenme gereksiniminde; kişisel gelişim, mesleki gelişim, kurumsal ve toplumsal gelişim yer almaktadır. Bu hızlı değişimlere ayak uydurmayı ve çağı yakalamayı hedefleyen kişi ve kurumlar kalite ve verimliliğe ulaşmak için gelişim fırsatları aramaktadırlar. Bu yeni bilgi ve teknolojileri eğitim fırsatlarına dönüştürerek, topluma farklı öğrenme ve uygulama seçenekleri sunmada yaşam boyu öğrenme merkezlerine önemli görevler düşmektedir. Bu bilinç ve anlayışla hareket eden FSMSEM, sahip olduğu ilke ve yöntemler, oluşturduğu eğitim-gelişim-uygulama programları ve ortaya koyduğu başarılı performansıyla yaşam boyu öğrenme alanında sektörünün parlayan yıldızı olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

En küçüğünden en büyüğüne kadar bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için her şeyden önce sağlıklı bir yapıya ve işleyişe sahip olması gerekir. Böyle bir yapıya ve işleyişe sahip olan, değerlere dayalı bir vizyon geliştiren, müşteri odaklı ve yüksek performanslı bir çalışma anlayışı ile ürün veren her organizasyon başarılı ve kazançlı olur. Çalışanına, müşterisine, topluma ve ortaklarına katma değerler oluşturan bir organizasyon olabilmek için öncelikle yapılması gerekenler; organizasyon içinde uygun bir kültür oluşturmak, doğru bir strateji belirlemek ve bu doğrultuda yapıyı kurmak, sistemi organize etmek, başarı odaklı politika ve prosedürleri uygulamaya koymaktır.

Burada gözden kaçırılmaması gereken, bütün bu çaba ve çalışmaların odak noktasında “insan”ın bulunduğudur. İnsanın becerileri, tutum ve davranışları, ilişki kurma ve yönetme tarzları, inanç ve değerleri bütün organizasyonel girişimlerde başarının belirleyicisidir. Buradan hareketle FSMSEM, bütün çalışmalarında insanı ve insani değerleri merkeze almakta ve tüm etkinliklerini bu perspektifle hazırlamaktadır. FSMSEM, varlığının amacını bilen ve buna göre davranan, nitelikli, bilgili, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden, deneyimli, dinamik, girişimci, ülke sorunlarına duyarlı, iç çatışmalardan kurtularak kendisiyle barışmış, iyiliği ve güzelliği tercih etmede ve yaptırmada kendisine sözü geçen, olumsuzluklardan kaçınma konusunda iradeli olan, vakıf ve hizmet kültürünün bilincinde hareket eden, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştiren, bunların neticesinde elde ettiği kazanımları ailesi, çevresi, ülkesi ve tüm insanlıkla paylaşabilen, kendisine ve tüm insanlığa faydalı, başarılı ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sağlamayı ana ilke edinmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FSMSEM), kişi ve kurumlara, kültürümüzün öz değerlerinin rehberliğinde gelişimde sürekli, bilim ve teknolojide çağdaş, yeniliklere açık, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenme felsefesi ışığında en yüksek standartlarda özgün çözümler üretmek ve toplumun her kesimine yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği vermek amacıyla kurulmuştur.

FSMSEM, sadece kişilerin ve kurumların değişim ve gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayıp bununla birlikte; sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı projeler, hazırladığı programlar, verdiği seminer ve konferanslarla da ülkemizin tüm kesimlerinin daha mutlu, huzurlu, başarılı, refah içinde yaşayan, hoşgörülü ve kardeşlik bilinciyle hareket eden bir toplum olması konusunda önemli başarılara imza atmıştır.

FSMSEM, köklerinden aldığı güç, sahip olduğu ilke ve prensipler, ortaya koyduğu başarılar ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle bireylere, kurumlara ve toplumun her kesimine yaşam boyu eğitim ve gelişim imkanları sunmaya devam edecektir.

İsmail ÖZ

Sürekli Eğitim Merkezi Müdür V.

Bu portal Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iştirakidir.