Misyonumuz

Bireyin, kurumların, toplumun ve ülkenin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla;

Eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerimizde teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceriler kazandırmak, Kişilerin ve kurumların potansiyellerini analiz ederek dengeli gelişimlerini sağlayacak çözümler üretmek ve yol göstermek,

Kurumsal farklılıkları gözeten özgün tasarımlar yapmak,

“İnsan” üzerinde “artı değerler” oluşturan kaliteli, güncel, teşvik edici, katılımcı ve uygulama ağırlıklı yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek,

Ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında köprü oluşturmak,

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan birleştirici ve bütünleştirici projeler yapmak, programlar hazırlamak, eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek.

Vizyonumuz

Dünyadaki değişimler doğrultusunda, bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kültürümüzün öz değerlerinin rehberliğinde, insanı ve insani değerleri merkeze alan, topluma değer katan, ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, sürekli gelişen, hukuka saygılı, güvenilir, yenilikçi ve yaşam boyu hizmet anlayışıyla kişilere ve kurumlara profesyonel çözümler üreten eğitim, araştırma ve danışmanlık merkezi olmak.