MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI (Hizmeti Sunan):

Ünvanı: İlken Eğitim Yönetim Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle iş bu sözleşmede Fsmsem olarak anılacaktır) Adres: Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:47 Üsküdar-İST Email: bilgi@fsmsem.com Telefon: 0216 443 63 63 Mersis No: 0473058388900001

1.2. ALICI (Tüketici):

Adı/Soyadı/Ünvanı: [fatura-kullanici-adi] Adres: [fatura-adresi] Telefon: Email:

2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin www.fsmsem.com internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir: Formun Altı

3.2- Ödeme Şekilleri:

3.2.1- Kredi Kartı ile Ödemeler: Kredi kartı ile taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.2.2- Havale/Eft ile Ödeme Tüketici satın almış olduğu hizmet bedelini fsmsem’in internet sitesinde belirtilen banka hesabına havale veya eft yoluyla tam ve eksiksiz tutarda yatırmakla yükümlüdür. Hizmet bedeli tüketici tarafından yatırılmadığı takdirde tüketiciye hizmet sunumu yapılmaz. fsmsem tarafından tüketiciye hizmet bedelinin taksitlendirilmesi seçeneğinin sunulduğu durumlarda tüketici aylık taksitlerini hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taksitlerin hiç ya da gereği gibi ödenmeyerek tüketicinin temerrüde düşmesi durumunda, kalan borcun tamamı muaccel hale gelir ve Fsmsem tüm hizmet bedelini talep hakkına sahip olur. Tüketicinin temerrüde düştüğü hallerde Fsmsem’in icra ve sair yasal yollara başvurmanın yanı sıra tüketiciye verilen eğitim hizmetini durdurma hakkı bulunmaktadır. Tüketici tüm bu hususları bildiğini, edimini gereği gibi ifa etmemesi sonucunda karşılaşacağı sonuçları anladığını ve başta temerrüt faizi olmak üzere, Fsmsem’in uğrayacağı zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4. CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir. Fsmsem tarafından tüketiciye sunulan hizmet belirtilen istisna kapsamında yer aldığından tüketicinin iş bu sözleşme yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

5. ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

Sözleşme konusu hizmetin mücbir sebeplerle Fsmsem tarafından ifa edilememesi veya Tüketici Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir: a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Tüketici ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Tüketiciye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Fsmsem bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Tüketicinin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Tüketicinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Tüketici iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Fsmsem, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Tüketiciye nakit para ile ödeme yapamaz. Fsmsem, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Fsmsem ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Tüketiciye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Fsmsemin Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü İade, Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. Fsmsem tüketiciye hizmet bedelinin tamamını banka aracılığıyla tek seferde geri öder. Fsmsem tarafından hiçbir surette tüketiciye elden nakit olarak para iadesi yapılmaz. c) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma ve iade hakkı olmamakla birlikte fsmsem’in iptal talebini kabul etmesi durumunda ödenen kayıt bedelinin %15’lik kısmını cezai şart, gönderilen yayınların kullanılmamış olsa dahi bedeli ve girilmese dahi işlenmiş olan derslerin liste fiyatı üzerinden hesaplanmış saat ücretinin karşılığı bedelin toplamı öğrenciden alınmış olan ücretten kesilerek kalan ücret iade edilir.

6. TESLİMAT ŞEKLİ

Teslimat şekli: Elektronik ortamda online teslimat Teslim Edilecek Kişi: E-posta Adresi: Adres: Fsmsem tarafından satışa sunulan eğitim hizmeti elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, sözleşme konusu hizmet ödeme ile birlikte tüketicinin kullanımına açılmaktadır. Bu nedenle satışa sunulan hizmetin herhangi bir kargolama işlemi söz konusu değildir. Fsmsem satın almadan itibaren en geç 48 saat içerisinde alınan hizmetin kullanıma açıldığına dair sözlü veya yazılı olarak tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Tüketiciye E-posta-SMS veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi kanalıyla yapılan her türlü bildirim geçerlidir. Satın alınan hizmet ile birlikte tüketiciye basılı yayın veya kitap hediye edildiği durumlara tüketiciden herhangi bir kargo ücreti alınmaz. Ancak tüketicinin adres bilgilendirme hatasından veya ihmalinden kaynaklı kargo iadelerinde kargo ücreti tüketiciye aittir Fsmsem tedarik aşamasında sıkıntı yaşanan hediye yayınları aynı neviden başka yayınlarla değiştirme hakkını saklı tutar.

7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

7.1- Bu kayıt formunu onaylayan öğrenci fsmsem’in yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan ve reklama izin vermiş sayılır.
7.2- Öğrenci adres ve telefon değişikliğini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
7.3- Dönem sonu yapılacak kamplara katılmak isteyen öğrenciler dışardan katılacak öğrencilere göre %50 burs indirimli kayıt olma hakkına sahip olacaktır.
7.4- fsmsem üzerinden sunulmuş olan eğitimlerde erişim süresi 2021 yılı içinde yapılacak sınava kadardır, öğrenci sınava kadar sınırsız erişime sahip olacak olup sınavın yapıldığı günün ertesi günü erişim sağlayamayacaktır.
7.5- Derslerin ve eğitimin sağlıklı bir şekilde işlenmesine mani olan, disiplinsiz hareket eden ve grup dinamiğini etkileme nedeniyle sıklıkla şikâyete konu olan öğrenci yönetim tarafından bir kez uyarılmakta olup devamı halinde sözleşmenin tek taraflı fesih hakkı fsmsem’de saklıdır.

8. UYUŞMAZLIK ve YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır. Fsmsemin alacaklı olduğu durumlarda İstanbul icra daireleri görevli ve yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşmede Fsmsem’in yüklenmiş olduğu hizmet edimi, satın alınan eğitim programının bitimine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren Fsmsem’in ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır. Fsmsem’in ifa yükümlülüğü ortadan kalktığı an itibariyle her bir tüketicinin erişebildiği alanlar erişime kapatılacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici sözleşmenin tüm koşullarını, taraflar açısından bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır ve iş bu sözleşme sipariş tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurur. SATICI : İlken Eğitim Yönetim Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. ALICI(“TÜKETİCİ”) : Tarih: