Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Eğitimi

Videoyu oynat

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitim sağlık kurumları yönetimi alanına ilgi duyan öğrenciler yanında, bu alanla ilgili bilgi ve becerilerini genişletmeye çalışan profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır.

EĞİTİMİN KONUSU

Sağlık kurumlarının rolleri ve işlevleri giderek genişlemektedir. İşlevlerdeki genişleme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına yol açarken, yönetimini de güçleştirmektedir. Sağlık kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak yöneticilerin temel misyonudur ve bu misyonu gerçekleştirmek için yöneticilerin bilimsel birikimlerinin bulunması gereklidir. Sağlık kurumları yönetimi, özgün bir disiplindir. Sağlık kurumları yönetimi, işletmecilik, yönetim ve organizasyon ilke ve teorilerinin sağlık alanına uyarlanması olarak görülmemelidir. “Sağlık kurumları yönetimi, tıp ve sağlık hizmetleri alanına özgü bir yönetim disiplini olarak ortaya konulmuş; sağlık alanında ortaya çıkan yönetim ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gelişen, bu nedenle de tıp ve sağlık hizmetlerinin tüm boyutlarına işletmecilik perspektifiyle inceleyen, uzmanlaşmış bir yönetsel disiplin” olarak görülmektedir. Burada vurgulanan işletmecilik kavramı, ilk bakışta serbest piyasa, rekabet ve kâr gibi kavramları çağrıştırsa da, işletmecilik kavramı, kaynakların ussal kullanılmasıdır. Sağlık kurumları yönetimi, klasik işletme yöneticiliğinden farklıdır. Örneğin kuruluş yeri seçiminde dikkat edilen faktörler açısından hastane ve diğer işletmeler arasında farklar vardır. Bir işletme kurulurken, hammadde yakınlığı, askeri tehlike vb faktörler ön planda tutulurken, hastane kurulurken toplumun sağlık gereksinmeleri ön planda tutulur. Sağlık hizmetlerinin kamusal niteliği, farklı bir yönetim anlayışını gerektirmektedir. Eğitim sağlık alanına yönelik yönetim bilgileri içermektedir.

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

1) Sağlık ve Sağlığın Belirleyicileri
2) Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci
3) Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
4) Sağlık Kurumlarının Yapısı
5) Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

1) Sağlık Kurumları Yönetim Alanına İlgi Duyan Öğrenciler
2) Sağlık Çalışanları
3) Yöneticiler
4) Uzmanlar
5) Alanla İlgili Bilgi ve Becerilerini Genişletmeye Çalışan Profesyoneller

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ ?

Sağlık kurumlarının rolleri ve işlevleri giderek genişlemektedir. İşlevlerdeki genişleme, sağlık kurumlarının yapısal olarak karmaşıklaşmasına yol açarken, yönetimini de güçleştirmektedir. Sağlık kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak yöneticilerin temel misyonudur ve bu misyonu gerçekleştirmek için yöneticilerin bilimsel birikimlerinin bulunması gereklidir.

Başarı Sınavı

1
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sınavı
10 soru
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Eğitimi
Fiyat:
100₺