Sözleşme Yönetimi Eğitimi

Videoyu oynat

EĞİTİMİN AMACI:

Sözleşme ve sözleşme yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramların ne olduğunu, sözleşmelerin nasıl yönetildiği, sıfırdan nasıl sözleşme yazılacağı, sözleşme yönetimi süreçlerinin, sözleşmenin olmazsa olmaz maddelerinin ve sözleşme eklerinin nasıl hazırlanacağı konuları hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak, sözleşme yönetimi ile ilgili temel konuları tanıtmak ve firmaların, şirketlerin daha başarılı sözleşmeler yapabilmesi için tüm gerekleri detayları ile incelemektir.

EĞİTİMİN KONUSU

Sözleşme ve Sözleşme Yönetiminin Ne Olduğunu

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Sözleşme ve Sözleşme yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramları
Sözleşmenin olmazsa olmaz maddelerinin neler olduğu
Sıfırdan nasıl sözleşme yazılacağı
Sözleşmelerin nasıl yönetildiği
Sözleşme türlerinin neler olduğu
Sözleşme eklerinin ne olduğu
Teknik şartnamenin nasıl yazılacağı
Tip sözleşmelerin ne olduğu
Sözleşmesel hak taleplerinin ne olduğunu ve nasıl hak halebi yapılacağı
FIDIC Sözleşmeleri ve açıklamaları
SEÇ Sözleşmesinin ( Sağlık-Emniyet-Çevre) nasıl hazırlanıldığını
Sözleşmedeki risklerin neler olduğu

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Firmaların teknik ofis departmanında kariyer yapmak isteyenler,
Proje yöneticileri,
Şantiye şefleri,
Mesleki beceri kazanmak isteyenler,
Yüklenici-Taşeron firma sahipleri,
Proje yönetimi ve sözleşme yönetimine ilgi duyan herkes,
Yapı sektöründe çalışanlar,
Müteahhitler ve inşaat işine girmek isteyenler,
Sözleşme hazırlamaktan sorumlu personeller.

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ ?

Sözleşme ve sözleşme yönetimi firmaların, şirketlerin en önemli rekabet silahıdır. Projeyi bir maç olarak düşünürsek sözleşme bu maçın masada kazanılmasını sağlayan en önemli risk yönetimi aracıdır. Düzgün ve iyi hazırlanmış sözleşmeler, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, İdare / İşveren / Yüklenici / Tedarikçi vb. taraflarının sorumluluklarının ve haklarının tanımlanması ile yapılan işteki risklerinin dağıtımı ve kontrolünü sağlar. Bu sebeplerden ötürü sözleşmelerin nasıl yazılacağını çok iyi bilmek ve sözleşme yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu eğitime kaydolarak Sözleşme ve sözleşme yönetimi konularında ileri düzey bilgiye sahip olabilirsiniz.

GEREKLİ OLAN MATERYALLER

Microsoft Office Programı kurulu olan bir bilgisayar, Temel Microsoft Office Programları kullanım bilgisi, Güçlü bir öğrenme arzusu

Kurs İçeriği

1
Sözleşme Yönetimi – 1. Bölüm / Sözleşme Nedir
03:21
2
Sözleşme Yönetimi – 2. Bölüm / Neden Sozleme Yaparız
02:48
3
Sözleşme Yönetimi – 3. Bölüm / İlk Sozleşmeler
01:28
4
Sözleşme Yönetimi – 4. Bölüm / Tip Sözleşmeler
02:40
5
Sözleşme Yönetimi – 5. Bölüm / Trampa Sözleşme
03:05
6
Sözleşme Yönetimi – 6. Bölüm / Fıdıc nedir
05:22
7
Sözleşme Yönetimi – 7. Bölüm / Fıdıc-Kırmızı Kitap
01:38
8
Sözleşme Yönetimi – 8. Bölüm / Fıdıc-Sarı kitap
01:20
9
Sözleşme Yönetimi – 9. Bölüm / Fıdıc-Yeşil Kitap
00:40
10
Sözleşme Yönetimi – 10. Bölüm / Fıdıc-Gümüş kitap
00:50
11
Sözleşme Yönetimi – 11. Bölüm / Fıdic kitaplarını nasıl alabilirim
01:25
12
Sözleşme Yönetimi – 12. Bölüm / Sözleşme yonetimi nedir
01:50
13
Sözleşme Yönetimi – 13. Bölüm / Sözleşme yönetimi faydaları
01:31
14
Sözleşme Yönetimi – 14. Bölüm / Sozleşme yönetimi amacı
02:01
15
Sözleşme Yönetimi – 15. Bölüm / Sözleşme yönetimi süreçleri
01:21
16
Sözleşme Yönetimi – 16. Bölüm / İhale Süreci
03:54
17
Sözleşme Yönetimi – 17. Bölüm / Sözleşme yazım süreci
03:50
18
Sözleşme Yönetimi – 18. Bölüm / Sözleşme imza süreci
04:52
19
Sözleşme Yönetimi – 19. Bölüm / Sözleşme Uygulama Süreci
10:42
20
Sözleşme Yönetimi – 20. Bölüm / Sözleşmesel Problemler
12:11
21
Sözleşme Yönetimi – 21. Bölüm / Sözleşme Nasıl Yapılmalı
03:44
22
Sözleşme Yönetimi – 22. Bölüm / Finansman Türüne Göre sözleşmeler
10:39
23
Sözleşme Yönetimi – 23. Bölüm / Yüklenicinin yapısına göre sözleşmeler
11:41
24
Sözleşme Yönetimi – 24. Bölüm / Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri
04:13
25
Sözleşme Yönetimi – 25. Bölüm / Standart ve Standart Dışı Sözleşmeler
05:42
26
Sözleşme Yönetimi – 26. Bölüm / Proje Teslim Sistemlerine Göre Sözleşmeler
02:02
27
Sözleşme Yönetimi – 27. Bölüm / Ödeme Şekillerine göre sözleşmeler
05:14
28
Sözleşme Yönetimi – 28. Bölüm / Sözleşmelerin Karşılaştırılması
03:20
29
Sözleşme Yönetimi – 29. Bölüm / İş Yeri ve İşçilerin Güvenliği
00:53
30
Sözleşme Yönetimi – 30. Bölüm / Genel Gecikme Cezası ve Gecikme Süresi
01:53
31
Sözleşme Yönetimi – 31. Bölüm / İmalat, İş Onayları
32
Sözleşme Yönetimi – 32. Bölüm / İşin Geçici Olarak Durdurulması
01:09
33
Sözleşme Yönetimi – 33. Bölüm / Geçici Kabul
04:39
34
Sözleşme Yönetimi – 34. Bölüm / Kesin Kabul ve Kesin Hakediş
07:17
35
Sözleşme Yönetimi – 35. Bölüm / Bakım ve Muhafaza Dönemi
02:45
36
Sözleşme Yönetimi – 36. Bölüm / Yapıların Korunması
01:15
37
Sözleşme Yönetimi – 37. Bölüm / İşçilerin Değiştirilmesi
01:05
38
Sözleşme Yönetimi – 38. Bölüm / Üçüncü Şahıslara Verilecek Zararlar
01:30
39
Sözleşme Yönetimi – 39. Bölüm / Alt Yüklenici
01:34
40
Sözleşme Yönetimi – 40. Bölüm / Sözleşmenin Devri
01:02
41
Sözleşme Yönetimi – 41. Bölüm / Temlik
00:42
42
Sözleşme Yönetimi – 42. Bölüm / Gizlilik
01:16
43
Sözleşme Yönetimi – 43. Bölüm / Sözleşmede Bulunmayan Hususlar
00:56
44
Sözleşme Yönetimi – 44. Bölüm / İşverenin Fesih Hakkı
02:04
45
Sözleşme Yönetimi – 45. Bölüm / Fesih ve Cezai Şart
01:46
46
Sözleşme Yönetimi – 46. Bölüm / Yüklenicinin İflası ve Acze Düşmesi
00:42
47
Sözleşme Yönetimi – 47. Bölüm / İhtilafların Çözüm Şekli ve Yeri
00:29
48
Sözleşme Yönetimi – 48. Bölüm / Hükümsüzlük
00:35
49
Sözleşme Yönetimi – 49. Bölüm / Sair Mutabakat
00:45
50
Sözleşme Yönetimi – 50. Bölüm / Diğer Hükümler ve Toplantı Tutanağı Hazırlama
03:01
51
Sözleşme Yönetimi – 51. Bölüm / Son Hüküm
01:25
52
Sözleşme Yönetimi – 52. Bölüm / Sözleşme Maddeleri
02:52
53
Sözleşme Yönetimi – 53. Bölüm / Taraflar ve Tanımlar
05:30
54
Sözleşme Yönetimi – 54. Bölüm / Sözleşmenin Konusu
03:10
55
Sözleşme Yönetimi – 55. Bölüm / Sözleşmenin Türü, Birim Fiyatı ve Bedeli
03:06
56
Sözleşme Yönetimi – 56. Bölüm / Avans, Hakedişler ve Ödeme Esasları
02:51
57
Sözleşme Yönetimi – 57. Bölüm / Yüklenicinin Sorumlulukları
03:00
58
Sözleşme Yönetimi – 58. Bölüm / Sözleşmenin Ekleri
01:29
59
Sözleşme Yönetimi – 59. Bölüm / İşin Süresi, Yer Teslimi ve Başlama
01:22
60
Sözleşme Yönetimi – 60. Bölüm / Süre Uzatımı ve Mücbir Sebepler
02:27
61
Sözleşme Yönetimi – 61. Bölüm / İş Yerinin Muhafazası, İş ve İşyerinin Sigortalanması
01:30
62
Sözleşme Yönetimi – 62. Bölüm / Yüklenici Adına Ödeme
03:13
63
Sözleşme Yönetimi – 63. Bölüm / Şantiye Su ve Elektriği
01:24
64
Sözleşme Yönetimi – 64. Bölüm / İş Yerinin Bildirilmesi
01:13
65
Sözleşme Yönetimi – 65. Bölüm / İşin Kontrolü
01:04
66
Sözleşme Yönetimi – 66. Bölüm / Kullanılacak Malzeme
02:02
67
Sözleşme Yönetimi – 67. Bölüm / Vergi, Sigorta ve SGK Mevzuatı Genel Esasları
01:05
68
Sözleşme Yönetimi – 68. Bölüm / Bulundurulması Zorunlu Makine, Ekipman, İşgücü ve Malzeme
01:52
69
Sözleşme Yönetimi – 69. Bölüm / Malzeme ve Tesis
02:11
70
Sözleşme Yönetimi – 70. Bölüm / Neden sözleşme yazdık
01:03
71
Sözleşme Yönetimi – 71. Bölüm / Etkili Bir yönetim için öneriler
02:28
72
Sözleşme Yönetimi – 72. Bölüm / Oluşturduğumuz Sözleşmeye Genel Bakış
04:07
73
Sözleşme Yönetimi – 73. Bölüm / Detaylı Örnek Sözleşme
12:30
74
Sözleşme Yönetimi – 74. Bölüm / Gizlilik sözleşmesi
03:10
75
Sözleşme Yönetimi – 75. Bölüm / Gizlilik sözleşmesi türleri
03:17
76
Sözleşme Yönetimi – 76. Bölüm / Örnek gizlilik sözleşme
04:07
77
Sözleşme Yönetimi – 77. Bölüm / SEÇ Sözleşmesi
09:12
78
Sözleşme Yönetimi – 78. Bölüm / Kefalet şerhi
04:31
79
Sözleşme Yönetimi – 79. Bölüm / Teslim sonrası hizmet garantisi
03:46
80
Sözleşme Yönetimi – 80. Bölüm / Keşif ve Birim Fiyat Analizi
04:11
81
Sözleşme Yönetimi – 81. Bölüm / İdari Şartname
10:18
82
Sözleşme Yönetimi – 82. Bölüm / Gizlilik Taahhütnamesi
02:13
83
Sözleşme Yönetimi – 83. Bölüm / Sözleşme Takip Dosyası Nasıl Yapılır
06:24
84
Sözleşme Yönetimi – 84. Bölüm / Teknik Şartnameler Nasıl Yazılır
19:00

Başarı Sınavı

1
Sözleşme Yönetimi Başarı Sınavı
10 soru
Sözleşme Yönetimi Eğitimi
Fiyat:
200₺